ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADA ZAPOSLENIH

 

Minimalna zarada za period april 2012 - decembar 2013 iznosi 115,00 dinara/času neto.

Minimalna cena rada

Neto

Bruto

Bruto/čas

Mesec 184 sati

21.160,00

28.616,26

155,52

Mesec 176 sati

20.240,00

27.303,85

155,14

Mesec 168 sati

19.320,00

25.991,44

154,71

Mesec 160 sati

18.400,00

24.679,03

154,24

Porez na zarade 10% od 30.05.2013
Doprionsi PIO od zaposlenog 13% od 30.05.2013
Poresko oslobađanje
kod isplate zarada za period 30.05.2013 – 31.01.2014 je 11.000,00 dinara (10% je 1.100,00)

Poresko oslobađanje kod isplate zarada za period 01.02.2013 – 29.05.2013 je 8.776,00 dinara (12% je 1.053,12)

Poresko oslobađanje kod isplate zarada za period 01.02.2012 – 31.01.2013 je 7.822,00 dinara (12% je 938,64)

Najniža osnovica za obračun doprinosa za peirod VIII 2013 – X 2013 je 21.416,00 dinara
(PIO(13%): 2.784,08; Zdravstvo: 1.317,08; Nezaposlenost: 160,62; Ukupno: 4.261,78; (porez) 1.041,60 Neto: 16.112,62)
(PIO(11%): 2.355,76)

Najniža osnovica za obračun doprinosa za peirod V 2013 – VII 2013 je 20.090,00 dinara
(PIO(13%): 2.611,7; Zdravstvo: 1.235,54; Nezaposlenost: 150,68; Ukupno: 3.997,92; (porez) 909,00 Neto: 15.183,08)
(PIO(11%): 2.209,90)

Najniža osnovica za obračun doprinosa za peirod II 2013 – IV 2013 je 21.216,00 dinara
(PIO: 2.333,76; Zdravstvo: 1.304,78; Nezaposlenost: 159,12; Ukupno: 3.797,66; (p) 1.492,80 Neto: 15.925,54)

Najniža osnovica za obračun doprinosa za peirod XI 2012 – I 2013 je 20.022,00 dinara
(PIO: 2.202,42; Zdravstvo: 1.231,35; Nezaposlenost: 150,17; Ukupno: 3.583,94; (p) 1.464,00 Neto: 14.974,06)

Najniža osnovica za obračun doprinosa za peirod VIII 2012 – X 2012 je 20.224,00 dinara
(PIO: 2.224,64; Zdravstvo: 1.243,78; Nezaposlenost: 151,68; Ukupno: 3.620,10; (p) 1.488,24 Neto: 15.115,66)

Najniža osnovica za obračun doprinosa za peirod V 2012 – VII 2012 je 18.946,00 dinara
(PIO: 2.084,06; Zdravstvo: 1.165,18; Nezaposlenost: 142,10; Ukupno: 3.391,34; (p) 1.334,88 Neto: 14.219,78)